Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ELÉG A MEGALÁZKODÁSBÓL!

2016.10.10

 

 

 

A lakhatásért eredményesen harcolni csak a tőke és az állam ellen harcolva lehetséges.

A magas albérletárak a haszonért és hatalomért létrehozott lakáshiánynak köszönhetőek.

Ahogy a tőkés működésnek önmagában nem célja élelmet termelni, úgy lakások építése sem az; a célja a profit, önmaga felhalmozása.

Az államnak sem célja önmagában a lakások építése. Célja saját hatalmának felhalmozása, mi profittá, tőkévé lehet önmaga, illetve a magántőkék számára; és hatalmának fenntartásával és felhalmozásával egyben a tőke univerzumának a fenntartása a célja, nem pedig az élet feltételeinek a biztosítása.

Nem fognak olcsó bérlakásokat építeni. A tőke nem fogja letörni az árakat, nem fog önként lemondani a hasznáról.

Az állam nem mindannyiunk védőszentje, hanem a tőke gépezetének alkatrésze. Oligarchák szervezője és kifizetője; minél többet nyerészkedhetnek az árak emelkedésén, stadion és ligetprojektek nagyberuházásain, városrészek dzsentrifikálásán, luxusgettók teremtésén, annál kevésbé kell egymást ölniük a megrendelésekért, a túlszámlázott projektekért, a lopnivalóért, annál biztosabban és békésebben telnek öntelt mindennapjaik. Békéjük és biztonságuk tömegek nyomorán és kiszolgáltatottságán alapul. Azt képzelni, hogy ezen a politikai csúcsvezetés változtathat, naivitás.  Az állam vezetésére törekvő szervezetek nem szüntethetik meg se a szegénységet, se a lakásínséget. Csak saját politikai karrierjüket építgetik más nyomorán; és vagy eleve a burzsoázia szervezeteként kerülnek az állam élére, vagy a gazdasági hatalmasságok, az állami bürokrácia korruptjai, meg saját haszonlesőik teszik azzá őket. Az egész rohadt, úgy, ahogy van.

                                                                                                                     

A tőke társadalmiságban, nemzetköziségben, technikában, termelékenységben mind a magán, mind az állami tulajdonláson, így a piacon, áruviszonyokon túlfejlett szisztéma. Vagyis önmagán fejlődött túl: túl kevés munkával túl sok termék; túl sok tőke, mit nem lehet hová befektetni a mindent magával rántó spekuláción kívül; túl sok ember, akit „igazi”, tőkét termelő bérrabszolgaként se tudnak foglalkoztatni. Eleven munkaerő kizsákmányolásán alapul e rend, ahol a kizsákmányolást úgy fokozzák, hogy kikapcsolják az eleven munkaerőt a termelésből.  A konkurenciaharcban a profit ma és azonnal kell; a tőkék és államok szűkülő lehetőiket egyrészt bérletöréssel, további termelékenységnöveléssel, másrészt a fizetőképes kereslet jobb kihasználásával, vissza nem fizethető hitelekkel, árak emelésével próbálják hasznukra fordítani. Azaz a lehetőiket mindezzel tovább szűkítik, a reménytelen szegénységet tovább növelik. Ez lefelé tartó spirál, ahol az állam és a tőke szerveződései a gyengébbeket, ellenük nem szerveződőket kíméletlenül és kegyetlenül kisemmizik, háborúba taszítják, hajléktalanná, menekültekké teszik.  Maradékok fasisztájaként alkalmi szövetségest keresnek az alávettetek, kizsákmányoltak, kisemmizettek közt előítéletek, nemzeti, vallási gyűlölködések felszításával- majd kihasználva s teljesen atomizálva egyszerűen a szemétbe dobják őket, mondván: gyengébbek és kihasználhatóak. Ezért kell egymással szolidárisnak lenni, ezért kell összeszerveződni a tőke és az állam ellen, mert más erő nem tudja megfékezni ámokfutásukat. Le kell számolni az elitizmussal, az antiszolidaritással. Nincs önmagában lakás, egészségügy, menekült kérdés. A világ a tőkéé, az államé. A város a tőkéé, az államé. Ahhoz, hogy egyáltalán létezhessünk e bolygón, fel kell ismernünk: minden kérdésben együtt kell fellépnünk a tőke és az állam ellen, mert más nyomora a miénk is. Meg kell változtatni a társadalmi viszonyokat, végképp el kell törölni a tőke és az állam világát annak összes aljasságával és gyötrelmével együtt. Nincs más megoldás.

 

 

 

Ha nincs hol laknod, foglald el az üresen álló lakásokat, házakat!

Ha felismerted, hogy erre nem vagy képes egyedül, szervezkedj!

Ha felismerted, hogy mindezt csak a tőkével és az állammal szembeni küzdelemben lehetséges, harcolj!

Foglalj! Ne kérj, ne könyörögj!

Elég a megalázkodásból!

Tedd az utcákat, a házakat, a parkokat a kizsákmányoltak és kisemmizettek tőke és állam ellenes közösségi terévé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hajo.gif

 

 

http://www.reszeghajo.eoldal.hu/