Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HERMAN GORTER - A HARMADIK INTERNACIONÁLÉ

2014.02.14

 
   1.
A III. Internacionálé egy orosz alkotás, az orosz kommunista párt alkotása. Azért hozták létre, hogy az orosz forradalmat, azaz egy részben proletár, részben polgári forradalmat támogasson.
2.
Az orosz forradalom kettős jellege miatt, hiszen a III. Internacionálénak mind a proletár, mind a polgári forradalmat támogatnia kellett, mivel tehát céljainak is kétértelmű jellege volt, a III. Internacionálé is részben proletár, részben kapitalista szervezetté vált.
3.
Amennyiben forradalomra, a kapitalisták kisajátítására hívott fel, annyiban proletár szervezet volt a kapitalizmus megszüntetésére, amennyiben megőrizte a parlamentarizmust, a szakszervezeteket, a párt- vagy vezetői diktatúrát, annyiban polgári szervezet volt, ami arra szolgált, hogy karbantartsa és építse a kapitalizmust. Mert a parlamentarizmus, a szakszervezetek és a párt- vagy vezetői diktatúra nem a kommunizmushoz vezetnek, hanem a kapitalizmus fenntartásához.
4.
A III. Internacionálé tehát kezdettől fogva egy részlegesen ellenforradalmi szervezet volt.
5.
Ez a szervezet végül is az európai országokban sem a győzelemre, hanem a proletariátus vereségére vezetett.
6.
Amikor aztán 1921 tavaszától az oroszországi diktatúrát fenntartó bolsevik párt áttért a kapitalizmusra, hamarosan a III. Internacionálét is kényszerítette, hogy forduljon vissza a kapitalizmushoz, és a III. Internacionálé ezután ténylegesen, 1921 nyarától kezdve, teljesen kapitalistává és polgárivá vált. A forradalomról lemondott, csak reformokra törekedett, a kapitalizmus építése vált céljává.
7.
Mivel az orosz kapitalizmust újjá kellett építeni, és mivel ezt a kapitalizmust nem lehetett megteremteni az európai kapitalizmus helyreállítása és építése nélkül, a III. Internacionálét arra kényszerítették, hogy mondjon le a forradalomról és térjen vissza a reformizmushoz, azaz a kapitalizmus építését tűzze ki céljául.
8.
És azért, hogy a kapitalizmust építse, most a III. Internacionálé szövetségre lép - ahogyan az orosz, most már kapitalista bolsevik párt szövetségre lép az európai kapitalista kormányokkal és az európai tőkével, hogy az orosz kapitalizmust építse - a II. és a Két és feles Internacionáléval az európai tőke építéséért.
9.
A II., a Két és feles és a III. Internacionálé célja ugyanaz, ami a kapitalista államoké és kormányoké. E három Internacionálé egységfrontja a kapitalizmussal alkotott egységfront.
10.
Midőn a kapitalizmus halálos válságban van és még semmi kiutat sem lát, a szovjetkormány és a III. Internacionálé felajánlkoznak a megmentésére.
11.
Emiatt a III. Internacionálé, ahogy az orosz bolsevik párt is, teljesen ellenforradalmi, a proletariátust eláruló szervezetté vált. Egy sorba állítható a II. és a Két és feles Internacionáléval.
12.
Ahogyan a proletariátus minden országban eszköz a szociáldemokrata, a polgári és a reakciós pártok kezében, hogy fenntartsák, építsék és elterjesszék a világban a kapitalizmust, és e pártok és vezetőik kormányzását és hatalmát továbbhagyományozzák, ugyanúgy a proletariátus most csak eszköz ugyanezen cél elérésére a III. Internacionálé kezében is. Nem a forradalom, nem a proletariátus felszabadítása, hanem a polgári államokban saját hatalmának és a proletariátus rabszolgaságának fenntartása a célja.