Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


HERMAN GORTER - A KOMMUNISTA MUNKÁSINTERNACIONÁLÉ (KAI) IRÁNYELVEIBŐL 1922.

2014.02.14

A Kommunista Munkásinternacionálé

1.

Amennyire a halálos válságban lévő világkapitalizmusban élő egész nemzetközi proletariátus helyzete megköveteli a proletár világforradalmat mint napirenden lévő gyakorlati-politikai feladatának teljesítését, másrészről éppolyan kevéssé felel meg a nemzetközi munkásosztály szellemi beállítottsága és szervezeti egységessége e világtörténeti követelménynek. A világproletariátus túlnyomó többségének a polgári magántulajdon gondolatmeneteiben és a nemzetközi tőkés-proletár munkaközösségben való leláncoltsága, melyet a proletariátus összes fennálló szervezete együtt és külön elősegít, minden ország forradalmi proletárjait egy új proletár Internacionálé megalapításának történelmileg elkerülhetetlen következménye elé állítja.

2.

Ez az új proletár Internacionálé, a Kommunista Munkásinternacionálé, a tisztán proletárforradalmi osztályharcot képviseli, melynek gyakorlati feladata a polgári-kapitalista magántulajdon megszüntetése és proletár-szocialista köztulajdonná való átalakítása. Ebből kifolyólag elvi alapon a kommunista társadalom megvalósításáért harcol.

3.

Elismeréséül a ténynek, hogy a burzsoázia bukásának és a proletariátus uralmának objektív feltételei adottak, egész tevékenységének homlokterébe a proletariátus osztályöntudata fejlődésének elvét állítja, azaz a kapitalizmus közvetlen felszámolásának történelmi szükségszerűségére vonatkozó proletár felismerés előmozdítását, és ezáltal a proletárforradalomra irányuló proletár akaraterő felébresztését.

4.

A cél ilyen felállítása feltétellé teszi egész harcának nyílt, (formailag és tartalmilag) antikapitalista beállítódását és vezetését. Legmagasabb iránypontja nem egyes nemzeti munkáscsoportok különérdeke, hanem az egész világproletariátus közös érdeke: a proletár világforradalom.

5.

A célja felé vezető úton tett első lépésként a proletariátus osztálydiktatúrájának kikiáltására törekszik, a kapitalista államhatalmak lerombolásának és proletár államhatalmak (tanácsállamok) felállításának formájában. Elutasít minden reformista harci módszert, és a proletárforradalmi osztályharc antiparlamentarista és szakszervezetellenes fegyvereivel harcol a forradalmi munkástanácsok és a forradalmi üzemi szervezetek (munkásszövetség) létrehozásáért.

6.

Különösképpen harcol a proletariátus jelenleg fennálló nemzetközi szervezetei (a londoni, a bécsi és a moszkvai Internacionálék) ellen, melyek a burzsoázia cinkosaiként a világkapitalizmus újjáépítésére tett közös próbálkozásuk során azon iparkodnak, hogy létrehozzák a burzsoázia és a proletariátus egységfrontját a proletár világforradalom ellen, és ennélfogva a proletariátus felszabadításának legveszélyesebb akadályát jelentik.